O Bublinkách

Alexander a Zoja sa narodili v novembri 2007. Očakávali sme ich však až v marci 2008… ich príchod na svet tak bol veľmi predčasný.

Bublinka Alexander sa vykotúľal na tento svet s pôrodnou hmotnosťou 670g a meral slušných 32cm.

Bublinka Zojka to dala na dámu, 420g a 28cm.